/Manteniment Via Pública
Manteniment Via Pública 2017-09-14T14:42:16+00:00

Manteniment Via Pública

Realització de nous carrers, vials, places, àrees de jocs, etc. amb totes les instal·lacions complementàries que comporta (electricitat, aigua, desguassos, gas, telefonia, escombreries, semaforització, …) i el manteniment dels mateixos amb les nostres brigades especialitzades per a cada segment d’actuació.

  • Manteniment de la via pública i interiors d’illa al districte de l’Eixample
  • Manteniment de la via pública al districte de Nou Barris
  • Pronoubarris: adequació i millora de l’espai públic
  • Proeixample: Manteniment espai públic voreres i interiors d’illa
  • Manteniment de la via pública i pla de millora integral al districte de Sant Andreu
  • Pla de Manteniment integral d’accessibilitat de Trinitat Vella.
  • Manteniment de la via pública i pla de millora integral al districte de Sants-Montjuïc
  • Manteniment de la via pública al districte de Sarrià
  • Conservació, millora i renovació de la infraestructura urbana a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat