Responsabilitat Social Corporativa 2019-04-09T15:13:30+00:00

Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat social ha estat un dels objectius de Constraula durant els últims anys, per la seva voluntat a contribuir activament a la millora social, econòmica i ambiental.

Per Constraula la RSC va més enllà del compliment de les lleis i normes, donant per suposat el seu respecte i el seu estricte compliment. En aquest sentit, la legislació laboral, les polítiques de recursos humans, les normatives relacionades amb la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals són el punt de partida. La finalitat és atendre de manera especial a les persones i les seves condicions de treball, així com a la qualitat dels processos productius.

A més, es dediquen recursos per donar suport a iniciatives de caràcter cultural, social o esportives.

Cal destacar que Constraula ha acreditat aquest 2019 la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els seus processos. L’empresa ha rebut el certificat AENOR de Responsabilitat Social conforme a l’estàndard internacional IQNet SR10.