Certificació de Qualitat 2019-04-09T15:14:28+00:00

Certificació de Qualitat

Gràcies a una política estratègica basada en la qualitat i en les necessitats derivades del creixement de l’empresa, Constraula ha desenvolupat importants sistemes de gestió de qualitat, tant tècnics com economicofinancers.

El marc de referència és un important projecte de Qualitat Total basat en el model SGIQM, que permet l’avaluació de la gestió, la detecció d’àrees de millora contínua, i la planificació i control de la qualitat.

Aquesta política té com a objectiu final aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres clients.