Finalització de les obres a l’Institut Pau Vila de Sabadell

Entre els mesos de juliol i novembre de 2017, Constraula, empresa del grup Sorigué, ha executat les obres, ja finalitzades, corresponents al contracte ”Execució de les obres RAM2017 als serveis territorials al Vallès Occidental a l’institut Pau Vila de Sabadell”.

Aquestes obres han consistit a grans trets en:

  • Zona d’accés: Es modifica la zona d’accés, eliminant barreres arquitectòniques i adaptant-la a la normativa vigent per a persones de mobilitat reduïda. Es modifiquen les reixes i portes d’accés donant-li mes alçada i es col·loquen baranes i passamans a ambdós costats de la rampa d’accés.
  • Zona de secretaria: Es modifiquen lleugerament els espais i es realitza una petita sala de visites/reunions, amb les modificacions elèctriques/enllumenat que això comporta. Tanmateix es col·loca mobiliari nou a secretaria.
  • Sala de calderes: Es modifica la seva posició i es canvia tota la instal·lació excepte les calderes que es deixen les existents, evitant deixar trams soterrats. Un cop iniciada l’obra (i fora de projecte) es decideix modificar la instal·lació de calefacció i realitzar una bona sectorització, havent 4 circuits diferenciats, dos circuits per cada edifici (cada circuit correspon a una façana)
  • Interior dels edificis: Es col·loquen unes portes metàl·liques de grans dimensions per tal de sectoritzar l’edifici ja que aquest també té batxillerat nocturn i no hi ha necessitat de tenir tot l’institut obert.
  • Modificació ubicació del Rack: Es modifica lleugerament la ubicació del rack, independitzant-lo en una sala sense presencia de professorat ni estudiants, amb la seva ventilació corresponent.
  • Lavabos i sala de neteja / sala d’emmagatzemament: Es realitzen lavabos nous a les dues plantes de l’edifici A, tant instal·lacions com distribució, realitzant un lavabo mixt i un lavabo adaptat. Tanmateix es realitza una sala per la neteja amb el seu abocador i una altre petita sala per magatzem.
  • Sala d’informàtica: S’amplien les bases d’endolls i es retira un forn antic.
  • Sala de professors: Es realitza una pica i es desplaça el projector existent.

 

By | 2018-09-03T15:12:26+00:00 3 setembre, 2018|Manteniment Edificis|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment